En Santalla están preocupados polo futuro do grupo escolar, cabe a posibilidade de que o trasladen a Maceiras e dubidan se poderán pagalo transporte e o comedor. Senén, presiona a don Román para que solicite o grupo, pero éste non ve ningún beneficio persoal na educación dos fillos dos labregos. Os cooperativistas quedaran con Soutomaior, o perito, para solucionalo problema do rego das terras. O perito pérdese e crúzase con Elías, que o confunde con alguén do Ministerio, imaxinando que será o conserxe d...