Todo o mundo está desolado pola morte de dona Laura, excepto Román que queda moi aliviado. Marcos reúnese coa súa nai en Santiago, quen presenta un aspecto moi cambiado e lle comunica que marcha con Telmo a París. Deli queda desolada ó recibir unha carta do farmacéutico na que lle explica a súa marcha. Lupe tenta animala. O problema do rego segue patente en Santalla. Manuel e os labregos, seguen discutindo acerca da propiedade das terras co alcalde, que tenta manipulalas leis ó seu favor. Manuel discut...