Román ten varias preocupacións: o estado de Cosme, pois teme que poida descubrir a Álvaro; Laura foi dada de alta, e Lupe está hospedada na casa do seu peor inimigo. Román pensa que A Pena das Lagoas, lugar onde brota a auga é da súa propiedade, Senén infórmalle que parte desas terras vendíullas a él e outra parte regalóullas a Lupe. Román empéñase en recuperalas. Cosme esperta sen lembrar o acontecido e declara a seu fillo, que as fontes do regadío son de propiedade veciñal. O ambente na Universidade...