Marisiña empéñase en que Pabliño participe no concurso