A nova do nacemento do Príncipe Felipe entristece a Freire que pensa no fillo que non vai ter Deli e coa súa filla en Venezuela séntese moi só. Marisiña ten unha idea para que os Cabanas fagan as paces con Freire, levaranlle a Loliño e a Pabliño para que os coide. Sara pensa que os nenos poden ser un bo