A CONFIRMACIÓN  O bispo visitará Santalla para dar a confirmación. don Venancioapremia ós veciños para que lle fagan un agasallo. Marisiña pensa nunha muda;Elvira pensa que un año é o mellor regalo para o bispo... Finalmente donVenancio decide mercarlle un anel coas limosnas que aportarán tódolos veciños.Don Román e Freire dispútanse quen será o padriño dos rapaces na confirmación,polo que cada un polo seu lado merca un anel para facer méritos ante opárroco.Laura cada vez máis desquiciada por Román, pad...