Tras descubrir a relación entre Laura e Telmo, Marcos indígnase. Séntese traizoado polo boticario e non aproba o que está a facer súa nai. María, segue apoiando a parella e intentará mediar entre eles e Marcos para que a família permaneza unida. Sen embargo parece que non é o rapaz o único que ve mal o que acontece, incluso don Venancio reprende a Laura por ter relacións cun home casado.