A LETRA CON SANGUE ENTRA  Chega a Santalla, don Ricardo, o mestre substituto de dona Laura, ecausa un gran malestar polos seus métodos de aprendizaxe antipedagóxicos,aplica castigos físicos.Dona Laura, está cada vez máis enferma, Lupe e Elvira, rivalizan por coidala,aínda que cada unha o fai polo seu proveito, a primeira para estar preto deRomán, e a outra para que non lle quiten protagonismo.Telmo está moi preocupado por Laura ata tal punto que lle pide a Marcos que aleve ó hospital, para facerlle algu...