Cosme recibe a chamada de Elías, que ten que volver para amañar uns papeis. Cosme decide gardalo en segredo e prepararlle unha sorpresa a Carmiña, pero esta está cada vez máis preto de Pepe, co que comparte tempo e risas.  Por outro lado, Marcos volve á vila polo seu propio pé, acompañado de María. A nova é recibida con ledicia por Laura e todos os veciños. Mentres tanto, Daniel descobre que os estatutos da sociedade impiden que ningún dos socios abandone a granxa. Lupe, que non quere facerlles mal, dec...