Carmiña de “Libro de Familia” queda algo trastornada e afectada ao sentir algo así como “bolboretas no estómago”, despois de ver unha película de amor que ela tamén querería vivir, así que se vai propoñer como máximo obxectivo conquistar a quen ten máis a man, Pepe, unha tarefa que non vai tardar en dar resultados habida conta do primeiro bico que lle propina e que volve tolo a Pepe. Sabendo que Pepe non quere namorarse de Carmiña porque é unha muller sen clase nin estilo, Don Venancio fará de celestina ...