A MONTA  Cando mellor ía o negocio do almacén, Román fai das súas subíndollesos impostos.Laura está máis que segura de que seu home ten unha amante. Pero Román sabedarlle a volta a situación e levarlle a Marcos xustificando así a viaxe áCoruña.Regresa Rosa Mari e xunto con Pabliño poñen en apuros a máis dun adulto candolles preguntan de onde veñen os nenos. Don Venancio escandalízase cando osrapaces lle contan que dona Laura lle dixera que o home procede do mono.Don Román é propietario dun extraordinari...