SEMENTE NOVA  Román deixa bigote e preocúpase en exceso do seu aspecto o queincrementa as sospeitas de Laura, que pensa que volve ás andadas.María xa está en Santiago, súa compañeira de habitación tenta facer dela unharapaza