María non sabe como desafogar o seu malestar. Todo o mundo está tomando decisións respecto da súa vida menos ela. A organización da pedida, da voda, da elección dos mobles, a súa propia casa. Non ten as cousas tan claras. Ve como a súa vida está tomando uns camiños que non lle gustan nada. Quere ser dona da súa propia vida e estanlla institucionalizando.A súa nai tampouco anda moi ben de ánimo. Desde a conversación con Manuel sobre as súas tentacións, algo lle cambiou. Ademais, séntese prisioneira. Quere...