María lesionouse un pé durante a súa excursión didáctica. A reacción de Laura contra a súa ex alumna predilecta sorprende a todos. Pareceulle fatal e unha irresponsabilidade saír das aulas para impartir unha clase. Móstrase moi dura con ela. Marcos intenta mediar entre elas e suxírelle a María que se ofreza para facer tarefas de tipo administrativo na escola.Como no pobo hai moito ignorante Elvira propón transformar o bar na academia de Dona Elvira, para así alfabetizar aos pobres ignorantes dos que se v...