A Carmiña non lle aparecen as bragas e anda a buscalas por toda a vila, así que se adica a buscalas entre as que levan postas as mulleres da vila, entre elas Elvira e Deli.Ante o infructuoso da busca, opta por instalar un pastor eléctrico para cazar ao ladrón cando éste llas vaia roubar do tendal.A situación do invernadoiro é crítica. A directiva do mesmo tenta amañalo problema do subministro da auga facendo unha conducción subterránea que comunique co manancial, pero Pedro,  aconsellado por Álvaro, come...