Co gallo da fin das obras no invernadoiro de Santalla, os veciños organizan unha gran celebración. Pero non todos son convidados e, Elías por fame, e Don Venancio por arranxalo seu televisor, montan un negociete coas invitacións. Dona Elvira, aldraxadísima por non ser convidada á festa, fará todo o que estea na súa man para acudir, e accede a tratar con Elías para conseguilos pases.Elías engana a Carmiña para que lle proporcione máis entradas, estes feitos orixinarán conflitos na festa. A sociedade Venan...