A relación entre Laura e Pedro está cada vez máis tensa, co que Laura ten a intención de botar a Pedro da casa, pero Pedro garda un as baixo a manga. Laura ten medo das intencións de Pedro. Freire, pola súa banda, alónxase do resto do mundo, enfriando a súa relación con Deli, quen atopa en Manuel a compaña que él non lle proporciona.María recibe a carta do ministerio relativa a súa praza como mestra de escola. A resolución é negativa, e consegue que Laura acepte mover algún contacto para arranxala situac...