Pedro e Álvaro peléanse pola autorización de Román. O alcalde ofrécelle o que queira se lle da o documento; ameázao con chamar á Garda Civil e dicirlles que é cómplice de esconder a un delincuente e como ten antecedentes volvería ao cárcere. Así que Álvaro dubida e primeiro lle dí a Marcos que perdeu o papel, pero ó final cóntalle a verdade para que avise a Román e marche da pensión. Marcos xunto con Freire, Manuel e outros labregos preséntanse na casa de Pedro cando este queda co criado.A Deli chégalle ...