Tomás trae ideas innovadoras para sacarlle rendemento ás terras. Pretende construír invernadoiros para optimizar os recursos e incrementar os beneficios. Para iso farán falta dúas cousas: man de obra especializada ou formar á xente do pobo nas técnicas de cultivo en invernadoiros, e solucionar o problema de concentración das terras para levar a cabo a explotación. Neste segundo punto vanse a atopar cun escollo: o novo alcalde, Pedro.Pedro continúa co seu labor de conquistar a camelar a Laura para sacar o...