A cabeza de María non para de darlle voltas aos asuntos que llepreocupan: o encoro e Tomás. De feito, os asuntos amorosos quítanlle a enerxíaque precisa para centrarse en combater a construción do encoro. Comeza a atarcabos e está a piques de concluir que Laura e Tomás tiveron un affaire. Só llefaltan uns cantos datos.As ameazas sufridas por Laura con anterioridade materializáronse. Os campesiños que venderon as terras á compañía presiónana dándolle na súa liña de flotación: sacaron aos seus fillos da escola. A mestra non alcanza a comprender tal barbaridade, pois os maiores afectados son os rapaces e os seus pais, pero estes non atenden a razóns.Don Venancio considera o asunto dos nenos intolerable e ponse, sen dubidalo, de parte da mestra. O cura convence a Elías para que, á súa vez, xuntos poidan convencer aos nenos de ir a clase sen que se decaten os seus pais. A tarefa preséntase complicada. Tan complicada que da persuasión pasan ao secuestro colectivo. A garda civil non tardará e