Senén xa é o novo alcalde de Santalla. Elvira non tarda en emborracharse de poder, perder o xuízo e comezar a esixirlle a todo o mundo que a trate como á mesmísima Carmen Polo. Quere que a xente obedézaa sen rechistar, que a saúden ao pasar e, por suposto, nunca máis ter que pagar. Non tardará en darse de bruces coa realidade.As tensións entre os veciños provocadas polas diferenzas respecto da construción do encoro van en aumento. Case chegan ás mans. A corda ténsase, cada vez máis.Varela, con todo, anda...