Para alegría de todos, Sara volveu a casa tras unha longa estancia no hospital. Aínda está débil. O panorama que se atopa non lle axuda moito. As cousas en casa non están ben. O ultramarinos non vende moito. Nin o almacén. Ademais, Deli enfadouse con María porque se decatou de que Armandiño estivo con Tomás grazas á mediación da súa sobriña.Manuel recibiu unha tentadora oferta de Varela para traballar para a compañía. Sara, visto o panorama, fai que Manuel teña que reformularse a oferta de Varela, pois e...