A relación entre Freire e Tomás, pai e fillo, parece esgotada. Freire non cede, non atende a razóns a pesar de que Tomás intenta achegarse a el para intentar salvar os seus vínculos familiares. O corazón de Freire non aguanta tanta presión, está ao límite. Por todo isto, Tomás vaise quedando cada vez máis só no pobo. Todo o mundo dálle as costas, ata María. O único ao que parece divertirlle todo isto polas vantaxes que poida sacar é ao sinistro Varela.Freire e Manuel intentan independizarse da xestión qu...