O conflito polo encoro segue a provocar unha gran crispación veciñal e tamén entre os propios implicados no proxecto; mentres que Pedro continúa cos seus intentos de gañarse a confianza de Laura, chegando incluso a rozar a sedución, Manuel e Freire seguen ao marxe del rexeitando as súas ofertas para botarlles unha man respecto deste asunto.Pola súa parte, María encóntrase librando unha batalla dura no seu corazón, pois delata a Tomás aínda que está totalmente namorada del, porque está decidida a seguir a...