Na casa de Laura fai falla un novo patrón, polo que ela fai saber a Álvaro que Pedro deberá ser tratado como tal. Así pois, o fuxido D. Román ten xa un substituto na casa, non con todos os dereitos dos que gozaba o alcalde, pero case... Ademais Pedro decatarase de que Laura non vai ser un obstáculo para os seus intereses, senón a próxima praza para conquistar.Por outra parte, Varela está inquedo pola actitude combativa de Tomás respecto ao proxecto do encoro, xa que se trata dun home dunha soa peza, como...