ASUNTOS DE FAMILIA  O pobo convulsiona por Senén, que cesa como alcalde; as especulaciónssobre o seu sucesor son constantes na vila. Álvaro insinúase a Adela, con grandisgusto desta.Freire negocia amplia-la mina, que ten unha veta máis grande do que se prevía.Román é tanteado polo Gobernador Civil para ser alcalde, despois de provoca-lasaída do cargo de Senén. Román resístese, por estratexia, aínda que anhela ocargo.Manuel xa está decidido a abrir unha fonda para dar comida e hospedaxe ósfuturos traball...