A Milucho déuselle polas filosofías orientais. Concentrado no todo, no infinito, imparte regras morais e combate a todo o que se lle pon por diante. De feito, ata consegue que algún outro incauto pupilo, como Elías, se deixe seducir pola nova filosofía do seu amigo: a actitude orientalista do