O atraso na construción das casas baratas comeza a crear certa inquedanza. No caso de que non leve a cabo o proxecto Don Román perdería as terras asignadas. Non o pode consentir así que trata de atrasar a comunicación aos veciños. Manuel pelexa polo seu e advírtelle ao alcalde que ten as de perder.Marcos está afundido polo ocorrido no Courel. Busca consolo no alcol e na súa nai. Non o atopa. Pero como Gloria chegou con ansia de vinganza, intentará enrolar a Álvaro e a Marcos nos seus plans contra Don Rom...