ANIMAIS DE COMPAÑÍA En Santalla, Senén vai ter problemas porque perde a confianza dogobernador, estase a sofri-las consecuencias dunha praga de piollos, mentresque as discrepancias entre don Román e Laura, son cada día máis notorias,aínda que o disimulen.Por outra parte, Freire insiste no seu propósito de vencer a D. Román entódolos terreos, esforzándose por consegui-la colaboración de Manuel e poñeren marcha a mina. É a loita do indiano contra o cacique por consegui-locontrol económico do pobo de Santa...