Todos os implicados están espectantes respecto á decisión que Pedro poida tomar sobre á súa parte no eucaliptal. Senén, movido pola avaricia e polo interés, opera a favor de don Román para que éste poida recuperalas terras. Nin Manuel nin Freire, son conscientes das manobras que Pedro está levando a cabo guiado por Cosme para desfacerse dunha vez dunhas terras dasque non se pode facer cargo. Todos quedarán moi sorprendidos. Freire non gaña para desgustos, unhas maletas de Deli lévano a crer que, dada a ...