Despois de dous meses, Santalla semella volver á normalidade, pero algunhas novidades cambiarán o curso da vida dos veciños da vila. Laura regresa de Barcelona con don Román, despois de que éste fora sometido a unha intervención cirúrxica que lle deixa unha secuela física á vez que un cambio de actitude que afectará moi favorablemente á relación con Laura. Ademais don Román, acompañado por Senén, acodirá á casa de Freire a solucionar uns negocios que se traen entre mans. Freire non poderá reprimi-lo se...