Don Román, tras visitar a Álvaro en prisión, decátase de que precisa o apoio dalguén no pobo. Tenta enlear a Senén, prometéndolle algúns favores, para poder manobrar ao seu gusto nos temas concernentes ó eucaliptal, pois se lle está a ir das mans. Pedro quere vender a súa parte, don Román pretende mercarlla e inventará mil e unha argucias para conseguila. Doutro lado, o alcalde colle nunha mentira a Laura, quen se xustifica dicíndolle que estaba mediando con Pedro para que lle venda as terras. Como Del...