Freire e Tomás vense superados polas tarefas domésticas. Precisan alguén que lles bote unha man. Pensan en Carmiña. Ésta, ve unha oportunidade para facer negocio e pídelles un prezo desorbitado. A pesar diso, aceptan. Sara non está conforme con que Carmiña deixe de lado as súas tarefas na casa, así que lle pide parte do negocio en concepto de gastos de luz. Carmiña recorre a Elias, para que lle deixe pranchar na súa casa o que lles vai traer máis dun desgusto. Don Venancio está preocupado pola situació...