Don Román ten o inimigo na casa. A relación con Pedro, o curmán de Laura, é tensa aínda que cortés. O ambente comeza a facerse irrespirable. O avogado decidira actuar contra Don Román. Ten que reunir evidencias e probas que o inculpen sen ser descuberto. Tanta tensión fai que Manuel se esqueza do seu aniversario de voda. Sara está indignada. Vanlle a botar unha man a Manuel para conseguir un agasallo. Deli dalle un anel, Manuel estalle moi agradecido pero a cousa se complica cando Armando descubre que s...