A posta en liberdade de Don Román pon en xaque as expectativas dos Freire e os Cabanas. Non se dan por vencidos. Tentarán esgotar todas as posibilidades para implicar a Don Román no secuestro do neno, pero esto traerá consigo outra serie de problemas que lograrán facer mella entre as familias. Pola súa parte D. Román, rabioso, tentará buscar novas vías para seguirpresionando a todos os veciños do pobo. Entre tanto, Elías, fachendea da súa gran habilidade para reparar olas. Dada a demanda de reparacións...