AS VACAS VAN Ó CEO  Manuel e Cosme disfrutan vendo como prospera seu negocio de leite.Todo semella indicar que a situación da familia mellorará, non só co negociocoa central leiteira, senón tamén coa posible posta en marcha do negocio damina. Pero o que ignora Manuel é que Senén tenta poñer atrancos nos terreosonde se pretende comeza-la explotación do caolín.Por outra parte, Senén e Román non deixan de disfrutar ante a imposibilidadede Freire para seguir adiante con seus planes mineiros e pon máis difíc...