A chegada do home á Lúa ten fascinados a todos os veciños. Xúntanse para ver tan grandioso acontecemento, a pesar de que moitos móstranse moi escépticos. Elías empéñase en que é unha montaxe e pensa demostralo. Para elo implica a Rosamari, a don Cosme e a Pabliño que non sairá moi ben parado. Tomás e Laura acércanse cada vez máis. Él semella comprendela e sentir unha grande atracción por ela, pola súa personalidade e pola tráxica circunstancia que a rodea. Marcos está moi só, seu pai non o axuda e Tomá...