Para o xantar, don Benigno e dona Lola tamén pensan facer un prato que, ademais de rico, sexa san...