O programa “Larpeiros” falará hoxe de todas as cousas ricas que saen dos nosos galiñeiros, desde ...