Hai ingredientes que non parecen feitos para ser mesturados e que cando se poñen xuntos resulta que