Tales son as variedades que hai de cociñar os ovos que ao xefe, don Benigno, ocorréuselle ir un p...