Como de parellas inéditas vai a cousa, don Benigno proporá facer un xantar casando dúas cousas mo...