A don Benigno e a dona Lola tamén lles gustan os petiscos novos e curiosos, pero eles son máis cl...