Benigno, que as sabe todas, tamén é moi amigo dos mexillóns. Considera que son un tesouro da coci...