Benigno leva tempo con ganas de facer un guiso importante e, coa axuda de Lola, preparará un prat...