Ante unha nova velada dos “Larpeiros”, esta noite teremos que estar moi atentos á mesa ilustrada que