En moitos pobos séguese a facer o pan de xeito artesanal, en fornos de leña. Tomás acode a San Crist