A proposta larpeira desta noite pasa polo pastel de carne, quizais por iso o gran mestre Benigno Cam