Se hai unha tapa clásica e representativa dos bares galegos, esa é a de callos. E é que os callos...