Lan Rober tunai show son dúas horas continuas de humor, convidados, música, comedia, colaboradore...